DOLENC TRANSFORMATORI PDF

DOLENC TRANSFORMATORI PDF

Transformatori Dolenc. TRANSCRIPT. top related. Anton dolenc transformatori pdf dolenc transformatori pdf Anton dolenc transformatori pdf. Title, Transformatori I i II Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu. Author, Anton Dolenc. Publisher, Elektrotehnički fakultet, Length, pages. Export Citation. Get this from a library! Transformatori I i II. [Anton Dolenc].

Author: Kilkree Tagrel
Country: Uruguay
Language: English (Spanish)
Genre: Spiritual
Published (Last): 5 May 2018
Pages: 171
PDF File Size: 7.73 Mb
ePub File Size: 12.45 Mb
ISBN: 894-3-50434-943-9
Downloads: 36393
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kilkis

Osnovi elektrotehnike – Transformatori Documents. AGU Katalog – strujni transformatori Documents. S koja dva transformatora je to mogue realizirati uvaavajui pravila paralelnog rada i koje prikljuke treba spojiti paralelno? Odlenc transformatori i generatori Documents.

Napon izvora je 3 kV, a frekvencija je Hz. Koji su nazivni podaci transformatora Sn’, uk’, ur’ u takvim uvjetima?

FEM analysis and design of a voltage instrument transformer for digital sampling wattmeter

Koliki je linijski napon izvora? Za transformatore su jo poznati podaci napona kratkog spoja: Pokusom optereenja transformatora dobiveni su sljedei podaci: Izraunati dozvoljeno trajanje preoptereenja za: Published on Oct View 64 Download 2. Koliki ima transformator B graen slino transformatoru A, ako su linearne dimenzije transformatora B tri puta poveane u odnosu na transformator A? Na osnovu poznatih podataka skicirajte transformatorri dijagram transformatora za provedeni pokus optereenja.

  EMKO ESM 4420 PDF

Koliki napon pokazuje voltmetar, ako je napon izvora 20 V nazivne frekvencije? Zadatak 18 U homogenom tijelu razvija se konstantno 2 kW gubitaka pri emu se tijelo zagrije u beskonano dugom vremenu na temperaturu 80 C.

Transformator uzima iz mree u praznom hodu W. Torusni transformatori – Uvod Documents. Koliku e snagu transformirati svaki od upotrebljenih transformatora? Ovo su izolacioni transformatori napravljeni da snabdevaju Shematski prikazite nemote transformatora jednofazno i oznaite pripadne brojeve namota za pojedine regulacijske poloaje.

Izraunati struju faze sekundara i odlenc faze primara, te fektor snage cos na primarnoj strani za sluaj kada je svaka faza sekundara optereena kondenzatorom kapaciteta F prema slici.

Transformatori – vts- masine Motori i Transformatori Documents. Kada transformatofi rastavlja K otvoren voltmetar pokazuje napon 0, a ako ga zatvorimo voltmetar pokazuje napon V. Gubici zbog histereze proporcionalni su kvadratu indukcije. Koliki su linijski naponi na sekundaru ako je primar transformatora prikljuen na nazivni napon? Da li se pri toma i u kojim granicama mijenja indukcija u jezgri?

  A TUDATALATTI TZPARANCSOLATA PDF

Izraunajte kolikim kapacitetom treba opteretiti svaku fazu sekundara transformatora da bi struja na primarnoj strani transformatora imala iznos jednak polovini struje magnetiziranja. Energetski Uinkoviti Distribucijski Transformatori Documents. Kolikom snagom se transformator smije opteretiti uz uvjet da ukupni gubici ne budu vei od nazivnih? Meuinduktivitet i zrani transformatori slike Engineering. Nacrtajte dijagram zagrijavanja za sluaj da se u tijelu razvija 1 kW gubitaka.

Predavanja transformatorri Transformatori – Documents.

Transformatori – – Free Download PDF

Na transformatoru je izveden pokus praznog hoda ime su dobiveni sljedei podaci: Meuinduktivitet i zrani transformatori Education. Kolika e struja tei u kratkospojenom namotu transformatora? Omske otpore i rasipanje zanemariti. Transformator u pogledu zagrijavanja promatrati kao homogeno tijelo.